Fredag 5 juni: Att lyssna till andra röster än sin egen

Denna vecka läser vi ur Första Kungaboken. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Vincent Ihlberg, ungdoms- och ”Team Jesus Generations”-konsulent, Salt riks.

Läs kapitel 12–13.

En viktig insikt vi kan göra är att vi behöver andras råd och hjälp (12:6-8). Hur ser det ut i ditt liv och i ditt arbete? Är du lyhörd för andras råd och input, och låter du andra få tala in i ditt liv?

Jerobeam är en man som inte har någon respekt för Guds helighet och ordningar och hans ledarskap vilseleder många. Fundera över vad du tycker är viktigast hos en andlig ledare?

Kapitel 13 är en svårsmält berättelse, men vad kan vi lära oss av den? Vad säger berättelsen om Herrens ord?