Fredag 4 september: Klag 3:25–66

Läs Klagovisorna 3:25–66.

Författaren vet att han och hans folk förtjänar att bli tuktade, men nu kommer äntligen till en vädjan till Gud om en slutgiltig rättvisa.

  • Vilken slutsats kommer författaren fram till i 3:40–42? Hur kommer han fram till detta?
  • Vad ber han om att Gud ska göra?
  • Vad finns det för syfte med det tillfälliga lidandet som vi får utstå?

Denna vecka läser vi ur Klagovisorna. Faktatexterna och reflektionerna är skrivna av Ray Baker, bibellärare vid CredoAkademin Stockholm.