Fredag 3 juli: Mika 1–2

Denna vecka läser vi ur Amos och Mika. Faktatexterna och reflektionerna är skrivna av Ray Baker, bibellärare vid CredoAkademin Stockholm.

Läs Mika 1–2.

Varning om domen – Mika 1:2–2:11, löftet om upprättelse – 2:12–13. Namnet Jakob förekommer flera gånger i texten. Patriarken Jakobs namn byttes till Israel (1 Mos 32:28–29; 35:10). I denna text symboliserar namnet Jakob det norra riket Israel.

2:12–13 – bild av en rättvis herde som ska samla folket.

  • Vilka bilder och symboler används om Gud i denna text?
  • Vilket budskap förmedlade de falska profeterna? Vilka falska budskap hör vi i vår tid?