Fredag 3 april: Rättvisa …

Denna vecka läser vi ur Första och Andra Thessalonikerbreven. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Hanna Lundqvist, utvecklingskonsulent för EFS och Salts Bibelår.

Läs 2 Thess 1.

Guds rättvisa innebär att de som nu plågar er skall bli plågade. Detta är svårsmälta ord för många av oss. Samtidigt stiger rop om rättvisa när vi bevittnar våldsdåd och förföljelse idag.

Vad är rättvisa? Är det att få det man förtjänar? Vad är nåd? Att få det man inte förtjänat?

På Herrens dag ska rättvisa skipas av en nådefull Gud. Hur förhåller du dig till denna text? Vilka känslor och tankar väcker den i dig?