Fredag 28 augusti: Jeremia 29

Denna vecka läser vi ur Jeremia. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av LarsOlov Eriksson, lektor på Johannelunds teologiska högskola.

Läs kapitel 29.

Detta kapitel innehåller Jeremias brev till de bortförda i Babylon. Vad är hans budskap? Hur tror du att det togs emot av dem det var adresserat till?

Läs brevet som om det vore sänt till dig. Vilken är din exil? Vad är det för budskap Herren vill förmedla till dig?