Fredag 27 mars: Längden och bredden

Denna vecka läser vi ur Galaterbrevet och Efesierbrevet. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Hanna Lundqvist, utvecklingskonsulent för EFS och Salts Bibelår.

Läs Ef 2–3.

Att lära känna Guds kärlek, förstå vidden av den och hur den gör oss levande av nåd är vad Paulus vill förmedla. Stå fasta och var stadigt rotade i honom så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lär känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap.

Det står att vi tillsammans förmår fatta. Tillsammans. Vilka människor hjälper dig att förstå Jesu kärlek? Tacka Gud för dem!