Fredag 27 februari: Lita till ordet

Denna vecka läser vi ur Fjärde Mosebok. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Hanna Lundqvist, utvecklingskonsulent för EFS och Salts Bibelår.

Läs kapitel 20.

Denna berättelse sägs förklara varför Mose inte får gå in i Kanaans land. I tolkningen av texten göra vanligtvis två reflektioner. Mose slår på klippan istället för att tala till den. Han följer inte Guds instruktion och kanske tyder det på bristande tillit till ordets kraft. Två: Mose säger: ″Kan vi skaffa fram vatten åt er?″. Högmodigt och skrytsamt får han det att låta som att det är han och Aron som fixar vatten och inte Gud.

Ta en stund och be om det som du är i störst behov av nu, tillit och tålamod till Guds kraft, eller ödmjukhet istället för högmod i ditt eget hjärta.