Fredag 26 juni: Hiskia

Denna vecka läser vi ur Andra Kungaboken. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Hanna Lundqvist, utvecklingskonsulent för EFS och Salts Bibelår.

Läs kapitel 18-19.

Här kommer den av Gamla testamentets berättelser som finns redogjord för i flest böcker i Gamla testamentet. Berättelsen om Sanheribs belägring av Jerusalem (Här, i 2 Krön 32 och hos Jesaja 36–39). Ur arkeologisk aspekt är det intressant att denna belägring också är omnämnd i en utombiblisk källa, nämligen Sanheribs prisma som beskriver flera av Sanheribs militära gärningar.

Hiskia är en av de få kungar som håller sig till Gud och han har gott stöd av profeten Jesaja. Ordväxlingen vid muren är rapp och dryper av förakt och hån. Hur bemöter man bäst hån?