Fredag 25 september: Trygghet

Läs Jesaja 42 och 43.

Herrens tjänare används ibland om Messias och ibland om Guds folk, och gränsen mellan de två är lite flytande, men det är i sin ordning eftersom samma Helige Ande måste tänkas verka i både Messias och Guds folk.

När du har läst dessa kapitel, hur skulle du sammanfatta vad Gud vill säga?

Veckans bibelläsning kommer ur profeten Jesaja. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Ulrika Vinge Baydoun, präst, Barrington, Chicago.