Fredag 25 december: Råd till barnet och dennes föräldrar

Läs ords 10:1, 17:21 och 25, 19:2720:1122:623:13-1623:19–28

Tider och kulturer förändras men familjens glädjeämnen och utmaningar är desamma. Ordspråksbokens råd för ett lyckligt familjeliv, och om vad som undergräver det, är lika aktuellt för oss i dag som det var för 2 500 år sedan.

Omsorgen om de unga är påtaglig i Ordspråksboken och föräldrarna har ett stort ansvar för barnens fostran och räddning, .”… Det är du som skall ge honom aga och rädda honom från dödsriket” 23:14. Ser vi det som vårt ansvar i dag eller har vi överlämnat det till kyrkan, ungdomsledaren eller någon annan?

Enligt 20:11 går det tidigt att se om barnet är på väg mot fel håll och föräldrarna uppmanas på flera ställen i boken att göra allt de kan för att förhindra att henne går förlorad. Men barnet är inte fråntaget allt ansvar. Skribenterna i boken varnar henne från att avvika från den uppfostran som hon fått och ger tydliga riktlinjer och uppmuntran i hur hon ska leva.

Är det svårt att ta till sig dessa visdomar i dag när vi lever i ett individuellt samhälle där självförverkligandet har blivit ett självändamål?

 

Denna vecka läser vi ur ordspråksboken. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Sofie Siverman, projektledare för insamling, EFS kansli Uppsala.