Fredag 24 juli: Bli starkare som kristen

Denna vecka läser vi ur Första och Andra Petrusbreven. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Stefan Holmström, EFS missionsföreståndare.

Läs 1 Petr 5:12 Petr 1:15.

Slutet av första brevet och början av det andra handlar mycket om vår inställning, vår attityd. Bland annat nämns attityd till dem man får leda. Till de man leds av. Till Gud. Till djävulen. Till möjligheten att växa som kristen. Lägg märke till att det alltid finns en koppling till Jesus och det han gjort eller ska göra.

Vilka attityder vill du smittas av?