Fredag 24 april: Petrus som huvudperson

Denna vecka läser vi ur Matteusevangeliet. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Elisabet Svedberg, präst i EFS och bibellärare på Bibelfjäll i Hemavan.

Läs kapitel 16–17. Lägg särskilt märke till Petrus.

Vad gjorde att Petrus drog slutsatsen att Jesus var Messias den Gud sedan länge utlovat skulle komma med räddning. Hur tror du Petrus kände sig efter Jesus reaktion på hans uttalande om Messias ? Hur tror du han kände sig efter Jesus reaktion efter att Petrus velat skydda honom från lidande?

Tänk dig att du möter Petrus, Johannes och Jakob på väg ner från berget:

  • Be dem berätta om vilka de mött, hur det såg ut på berget och
  • fråga dem hur det kändes för dem att vara med på ”härlighetens berg”