Fredag 23 oktober: Jobs svar på Bildads tredje tal

Läs Job 28:1–28.

Kapitlet om visheten kommer lite oförhappandes i Jobs bok. Visserligen tillhör boken de så kallade vishetsskrifterna, men kapitlet faller ändå lite utanför ramen av tal.

Vad är gudomlig vishet? Vad är mänsklig vishet?

I Nya testamentet finns formuleringar som jämför Ordet, som ju är ett namn för Jesus, med visheten (Joh 1). Läs texten som en meditation över Jesus. Vad väcker det för tankar och nytt ljus över vem Jesus är?

 

Denna vecka läser vi ur Jobs bok. Faktatexten och de dagliga reflektionerna är skrivna av LarsOlov Eriksson, lektor på Johannelunds teologiska högskola.