Fredag 22 maj: Jesu kärleksbudskap

Denna vecka läser vi ur Johannesevangeliet. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Jonas Nordén, missionär och präst i Etiopien.

Läs Joh 13–14.

Jesus tvättar sina lärjungars fötter och ger dem ett nytt bud att de ska älska varandra, så som han har älskat dem. Till detta bud ger Jesus oss den helige Ande, som ska hjälpa oss att uppfylla det.

Vad kan det betyda idag att ”tvätta varandras fötter”? Hur kan man sammanfatta Jesu kärleksbudskap utifrån dessa kapitel?