Fredag 21 augusti: Hosea 11:8-11

Denna vecka läser vi ur Hosea. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Charlotte Nordström, vice ordförande i Salts styrelse.

Läs kapitel 11:8–11.

Israel har varit likt ett olydigt barn. Enligt 5 mos 21:18-21 ska sådana barn stenas till döds men Herren finner förbarmande mot Israel och lovar att han inte ska utplåna dem. Han förlåter deras upproriskhet och egensinnighet på grund av sin stora kärlek för dem.

Finns det någon i ditt liv som du skulle behöva förbarma dig över? Någon som gjort fel mot dig som du skulle behöva förlåta?