Fredag 20 mars: Konflikthantering

Denna vecka läser vi ur Apostlagärningarna. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Martin Alexandersson, utvecklingskonsulent på EFS riks.

Läs kapitel 15–16.

Paulus och Barnabas grälar så illa att de skiljs åt och åker åt olika håll. Det är en mycket mänsklig bild som målas upp av två stora ledare i den tidiga kyrkan. På vilket sätt känner du igen dig i deras situation?

Silas och Paulus visar stor kärlek och respekt mot fångvaktaren genom att dels inte fly och dels att vittna för honom. Vad kan vi lära av deras attityd?