Fredag 20 februari: 3 Mos 16

Denna vecka läser vi ur Tredje Mosebok. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Vincent Ihlberg, ungdoms- och ”Team Jesus Generations”-konsulent, Salt riks.

Läs kapitel 16

Aron fick inte gå in i Guds närhet utan ett offer och iklädd ”de heliga kläderna” (vers 2–4). En stark bild för hur vi får komma in i Guds närhet, dock inte i oss själva, men tack vare Jesu blod och iklädda hans rättfärdighet. Gör det till en daglig vana att ikläda dig Kristus, påminn dig om att du fått en helt ny identitet som Guds barn!

Försoningsdagen är i Israel den heligaste dagen på året, en dag av vila, fasta och rannsakan. Stanna gärna upp en stund och fundera, finns det någon människa du behöver försonas med? Finns det någon vän du försummat?