Fredag 18 september: utgivande liv

Läs 2 Kor 8–9

Här kommer kollekttalet och undervisningen om givande. Makedonierna lyfts här fram som goda exempel i hur de – trots djup fattigdom – har överflödat i rikaste givmildhet. Det utmanar och sporrar även oss till ett utgivande liv.

I kap 8:8–15 skriver Paulus om något som kan kallas för utjämningsprincipen, att den broder som har mycket skall ge till den som har lite. Hur kan det påverka mig hur jag ser på mina pengar och medsyskon i Kristus? Vad menas med att Gud älskar en glad givare?

 

Denna vecka läser vi ur Andra Korinthierbrevet. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Peter Stenman, präst i EFS Mikaelskyrkan i Uppsala.