Fredag 16 oktober: Tillbedjan och dom

Läs kapitel 14–15.

Tillbedjan går som en röd och tydlig tråd genom hela Uppenbarelseboken. Att hålla fast vid sin tillhörighet och tillbedjan till Kristus verkar vara en av de allra största och viktigaste utmaningarna för Guds folk här och genom alla tider i historien. Här tecknas dock kampen och lidandet extra tydligt! Uthållighet och kamp är nyckelord och det krävs i en tid av lidande och frestelser (14:12; 15:2).

Vari ligger dina frestelser och din kamp? Och var finns hjälpen att hålla fast och hålla ut?

Hur ser din tillbedjan ut?

 

Den här veckan läser vi ur Uppenbarelseboken. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Lena Harris, högskoleadjunkt, England.