Fredag 15 maj: En broders övergrepp

Denna vecka läser vi ur Andra Samuelsboken. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Hanna Lundqvist, utvecklingskonsulent för EFS och Salts Bibelår.

Läs 2 Sam 13–14.

Här möter oss så ytterligare en berättelse om begär och hämnd men också en text om försoning. En kvinna kommer till David för att få honom att försonas med sin son Absalom. Hon säger om Gud: Alla skall vi dö. Vi är som vatten som spills ut på marken och inte kan samlas upp igen. Men det är inte Guds vilja och avsikt att den förskjutne skall vara förskjuten från honom för alltid.

Ta en stund i reflektion över Guds vilja och avsikt i relation till dig själv och människor som finns i din närhet. Finns det något han manar dig till?