Fredag 13 mars: Pengars makt

Denna vecka läser vi ur Lukasevangeliet. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Sussie Kårlin, präst i Förlösa-Kläckeberga församling.

Läs kapitel 18–19:27.

Här möter vi två människor som båda har ett starkt band till pengar. Vi vet inte hur mycket de faktiskt äger och det spelar inte heller så stor roll. Man kan vara bunden till materiella värden och pengar oavsett hur stor eller liten ens förmögenhet är.

I mötet med Jesus reagerar de både helt olika – den ene kommer kaxig till Jesus och går därifrån lika välbärgad men psykiskt nedbruten. Den andre klättrar bävande ner och lämnar Jesus ekonomisk mer barskrapad men i hjärtat lycklig.

Hur kommer du inför Gud med dina materiella och ekonomiska resurser? Vad vill Jesus säga till dig om hur du förvaltar dina pund?