Fredag 11 september: Offerkött

Läs kapitel 9–10.

I dessa kapitel försvarar Paulus sin ställning som apostel. Han förklarar hur han ser på sitt ledarskap och sitt uppdrag. Paulus känner sig tvingad att förkunna evangeliet. Hur kan det bli ett måste, kan vi fråga oss? I 2 kor. 5:14 skriver han samma sak och uttrycker det såhär:
– Kristi kärlek lämnar mig inget val.
Paulus var drabbad av kärlek. Den kärlek och nåd som Paulus mött i Jesus Kristus blev till en tvingande kraft och ett positivt krav.

Hur är det med dig? Gör Guds kärlek och nåd dig passiv eller aktiv? Låt dig inspireras av Paulus passion och be att Gud låter samma eld få brinna i ditt hjärta!

Denna vecka läser vi ur Första Korinthierbrevet. Faktatexten och de dagliga reflektionerna är skrivna av Daniel Svensson, präst i Ansgarskyrkan i Linköping.