Fredag 11 december: Guds utkorelse

Läs Rom 9–11.

Paulus pekar på att de som hade skriften allra tydligast, judarna, INTE hade lättats att tro evangeliet. Israel är ändå inte totalt förkastat. Är det så att vi som i generationer tillhör kyrkan också kan bli blinda för evangeliet och hemfalla åt regler, etik och moral som det viktigaste? Vi är då inte heller helt förkastade, det finns hopp.

Dessa kapitel behandlar flera frågor som varit till debatt och schismer i kyrkan. Men viktigt är att hålla fast vid att laglydnad aldrig räcker fram till rättfärdighet, det gör bara tron (10:4–5). Den tryggheten vill Paulus göra bergfast. Han talar om att han vill väcka sina judiska stamfränders avund så att de ska öppna sig för evangeliet.

Hur kan vi leva så att andra får en så stark längtan efter det vi fått att de blir avundsjuka och själva vill ha evangeliet?

 

Denna vecka läser vi ur Romarbrevet. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Nils J Lundgren, präst i Nordmalings församling.