Fredag 10 juli: Obadjas bok

Denna vecka läser vi ur Joel, Obadja och Jona. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av LarsOlov Eriksson, lektor på Johannelunds teologiska högskola.

Läs Obadjas bok.

Precis som Joels bok kan Obadjas bok delas in i en domsdel och en frälsningsdel. Här gäller domen Edom och frälsningen Juda/Israel.

Teologiskt antyds att det som hände när Jerusalem förstördes var ett straff som Gud låg bakom. Gud använde delvis edomiterna för att utföra det. Vad säger dessa antydningar om Gud? Hur kan vi tänka kring denna problematik som har att göra med Gud både som historiens Herre och som den outgrundlige?