Fredag 10 april: Se och ge!

Denna vecka läser vi ur Femte Mosebok. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Jonathan Andersson, kursföreståndare Bibellinjen, Hjälmareds folkhögskola.

Läs 15:1-18.

När du firar nattvard så tackar du Gud för att Han förser dig och hela mänskligheten med det nödvändiga för att överleva. När brödet delas, räcker det till alla.

Hur drabbar detta kapitel dig? Vilka tankar och känslor dyker upp? Vad blir du manad till i ditt inre?