Fredag 1 maj: Den nye kungen

Denna vecka läser vi hela Första Samuelsboken, vilket innebär cirka fem kapitel per dag. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Nils J Lundgren, präst i Nordmalings församling.

Läs kapitel 16–20

David blir utvald och smord till kung. Då faller Herrens ande över honom och var alltid med David. Några verser senare står det att Herrens ande hade övergett Saul, han hade blivit förkastad av Gud. Hur ska vi vara för att inte drabbas av samma öde som Saul?

David möter Goliat och besegrar honom med en slunga. Saul tänkte att David skulle slåss som vanligt i strid, med rustning och svärd. Hur ofta blir vi låsta vid att uppdrag, strider med mera måste ske på det vanliga sättet? Vågar vi tro att våra och andras erfarenheter från andra områden kan fungera bättre? David stred som en herde mot vilddjur, vad kan vi ta med från ”vårt herdeliv” till strider och utmaningar på andra områden?

David och Jonatans vänskap är en stark skildring av trofast vänskap. Har du starka band till någon vän? Är vänner en bristvara idag? Vill du ändra på det? ”Vill du ha en vän, så var en vän!” är kanske ett modernt uttryck för ”allt vad ni vill att andra ska göra mot er, ska ni göra mot dem!”