Kategori: Bibeln

Fredag 25 december: Råd till barnet och dennes föräldrar

Läs ords 10:1, 17:21 och 25, 19:27, 20:11, 22:6,  23:13-16, 23:19–28 Tider och kulturer förändras men familjens glädjeämnen och utmaningar är desamma. Ordspråksbokens råd för ett lyckligt familjeliv, och om vad som undergräver det, är lika aktuellt för oss i dag som det var för 2 500 år sedan. Omsorgen om de unga är påtaglig i Ordspråksboken och föräldrarna har ett stort ansvar för barnens…

Torsdag 24 december: ordet och tungan

Läs 11:9, 12:17–19, 15:1 och 4, 16:1, 18:20–21, 26:20-28 Ordspråksboken lägger stor vikt vid ordets och talets makt. Vad vi säger och hur vi tar emot vad andra säger avslöjar vilka vi är. Språket är en oberäknelig makt, det krävs en vis man att styra den. ”Tankar tar form hos människan, men Herren lägger ord på hennes tunga.” Ords 16:1 Munnen…

Onsdag 23 december: Den rättfärdige och den onde

Läs 10:27–32, 11:3–11, 12:26–28, 15:8–9, 17:13, 25:26, 29:6–7 Ordspråksboken delar in människan i två olika grupper, de rättfärdiga och de onda. Hennes respons på livets olika situationer bestämmer till vilken av dessa två grupper hon ansluter sig. Den vise kommer att vara rättfärdig, men dåren balanserar alltid på gränsen till onda handlingar. 15:8-9 ”Den ondes offer väcker Herrens avsky, den rättrådiges…

Tisdag 22 december: vishet och dårskap

Läs ords. 12:15-16, 13:14-16, 16:21-23, 24:3-7, 13-14 Vishet och dårskap är huvudtemat i boken. Uttalandena betonar skillnaden mellan vishet och dårskap, det vill säga att leva efter Guds mått eller att med berått mod går sin egen väg. Den sanna visheten kommer från Gud, det är inget vi själva ska prestera. Det handlar om att vi ska öppna oss för hans ledning och kunskap.…

Måndag 21 december: Gudsfruktan är grunden till all vishet

Läs kapitel 1 och 3. Ordspråksboken presenterar sig själv här. Den förklarar sitt syfte: att ”Ge de oerfarna vett och de unga kunskap och rådighet” och påvisar att ”Gudsfruktan är kunskapens begynnelse”. Detta är i stort vad de nio första kapitlen vill markera. ”Med vishet lade Herren jordens grund, han spände upp himlen med insikt. Hans kunskap öppnade djupets flöden och fick molnen att fälla sin dagg.…

Söndag 20 december: Kristen livskvalitet

Läs Fil 4:1–23. Vad utmärker kristen livskvalitet enligt kapitel 4? Jag har funnit 15 aspekter av livskvalitet i kapitlet. Jag utmanar dig att försöka finna dem eller rent av flera, och skriva ned dem och meditera över dem. Vilka aspekter av kristen livskvalitet känner du störst behov av att växa i och utveckla? Paulus är oerhört glad över församlingen i Filippi.…

Lördag 19 december: Att löpa mot målet med frimodighet

Läs Fil 3:12-21. Det kristna livet är ett tävlingslopp mot ett bestämt mål. Paulus startade detta lopp, när han kom till tro på Jesus Kristus och döptes. Då förklarades han rättfärdig och adopterades som ett Guds barn. Det han nu strävar efter är att nå fullständig likhet med Kristus, att få gå som Kristus genom lidande–död–uppståndelse till ett liv med Kristus…

Fredag 18 december: Den stora omvärderingen

Läs Fil 3:1–11. I kapitel 3:2 ändras tonen i brevet fullständigt. Med stark vrede varnar Paulus för judaiserande irrlärare i Filippi (läs fotnoterna i Bibel 2000), vilka hävdar yttre laguppfyllelse, omskärelsen, som frälsningsväg. Vilka tre saker utmärker en hjärtats ”omskärelse” och tillbedjan enligt Paulus, vers 3, jämför Ps. 51:19 och Joh. 4:24? Vilka sju företräden hade Saul som jude, vers 5–6? Hur ser…

Onsdag 16 december: Lev med Kristus som förebild

Läs Fil 1:27–2:11. Med 1:27–2:18 inleder Paulus det första förmaningsavsnittet i Filipperbrevet. Vad ska man sträva efter och vad ska man undvika i sitt liv som medlem i en kristen församling enligt 1:27–2:11? Vilket är sambandet mellan att leva värdigt evangeliet och att kämpa för tron, vers 27? Att få tro på Kristus är en nåd, men hur kan det också…