Hesekiel

– profeten med uppdraget från Gud att varna folket – för Gud själv.

Fakta

Författare: Troligtvis Hesekiel själv.

Tid: cirka 595–572 före Kristus. Profeten Hesekiel är samtida med profeterna Jeremia och Daniel.

Bakgrund: Hesekiel är prästson till Baku, mest troligt även präst själv. Han är en av de judar som under deporteringen blev bortförd till fångenskap i Babel. Som profet får Hesekiel visioner, tala ut liknelser, sjunga sånger och läsa dikter, tala ut profetior om Guds planer, visa Guds timing i historien, nuet och framtiden. Hesekiel utför tecken och demonstrerar budskapet han delar, han använder ordspråk allt för att budskapet ska nå mottagaren.

Syfte

Det finns många lärdomar och utmaningar i Hesekiel, rikedomen i gudsrelationen. Insikten i att Gud inte styrs eller förändras av omständigheter. Gud vill alltid frälsa, befria och ge liv i relationen med honom själv. Då Gud inte förändras kommer det på människan att våga lita på Gud och låta relationen forma och förändra människan. Hesekiel talar till ett folk men också varje enskild människa för i Hesekiel finns även att finna varje människans personliga ansvar.

När Hesekiel i Babel får en profetkallelse av Gud får han också kallelsen att vara en väktare. En väktare stod ofta på murens högsta punkt för att kunna ha överblick över faror som närmade sig och för att i tid kunna varna folket innanför muren. I kallelsen uttrycks också det ansvar Hesekiel har att förmedla de ord Gud ger honom, däremot ligger inte ansvaret på Hesekiel hur det han säger, tas emot av mottagarna. Viktigt är också att se att Hesekiel alltid blir rest av Guds ande i sina uppdrag, hans egen kraft är inte nog.

Att varna för kommande fara var ofta en profets uppgift, Hesekiels uppdrag handlade om att ge varning till Guds utvalda folk och därefter alla folk, att deras synd förde dem bort från Gud och förde dem mot Guds dom över synden. Alltså handlar varningen om Gud själv. Gud går aldrig ihop med det onda som bryter ner och förstör oss, Gud är god och vill ge liv.

Av: Susanne Wikström, präst i Luleå domkyrkoförsamling